Kushineta kon e rulit

  • Taper roller bearing (Metric)

    Mbajtësi i rulit konik (metrik)

    Kushinetat me rul me kon janë kushineta të veçanta, dhe unazat e brendshme dhe të jashtme të kushinetës kanë shirita garë me kon. Ky lloj kushinetash ndahet në lloje të ndryshme strukturore siç janë kushinetat me rresht të vetëm, me dy rreshta dhe katër kushineta me rul të rreshtuar në përputhje me numrin e rreshtave të rrotullave të instaluar.

  • Taper roller bearing (Inch)

    Mbushja e rulit kon (Inç)

    Kushinetat me rul me kon janë kushineta të veçanta, dhe unazat e brendshme dhe të jashtme të kushinetës kanë shirita garë me kon. Ky lloj kushinetash ndahet në lloje të ndryshme strukturore siç janë kushinetat me rresht të vetëm, me dy rreshta dhe katër kushineta me rul të rreshtuar në përputhje me numrin e rreshtave të rrotullave të instaluar.